Vad är rut?

Akronymen rut står för rengöring, underhåll och tvätt. Rut-avdraget gör det möjligt att dra av halva arbetskostnaden, när man anlitat någon för att utföra hushållsnära tjänster, på skatten. 

Låter det krångligt? Ja, det är en aning krångligt. Åtminstone i teorin. I praktiken är det för det mesta inte svårt att få rut-avdraget att fungera, men det finns en del fallgropar. Det är inte alltid helt enkelt att som privatperson, eller som näringsidkare, se klart och tydligt var gränsen går mellan tjänster som är avdragsgilla, och tjänster som inte är det.

Tänk på detta

Det allra första man bör känna till när det gäller rut-avdrag är att de gäller för köp av tjänster till ett värde av maximalt 100 000 kronor. Det betyder att man som mest kan beviljas 50 000 kronor i avdrag när man köper rut-tjänster. Vanligen fungerar det så att man betalar halva kostnaden för arbetet till utföraren, och att utföraren får den andra halvan direkt från Skatteverket. Det är dock bara kostnaden för själva arbetet som ger rätt till avdrag: material som exempelvis städutrustning berättigar inte till avdrag, och inte heller transporter. Flytthjälp räknas inte som en hushållsnära tjänst som är avdragsgill, men det gör däremot flyttstädningen.

Både rut-avdraget, och det närbesläktade rot-avdraget, kan endast utnyttjas för arbete som utförs i den egna bostaden. Den som bor i par- eller småhus kan därför använda rut-avdraget för exempelvis städning av garaget eller tvättstugan. Det går däremot inte att göra avdrag för städning av gemensamma utrymmen i flerfamiljshus. Den som hyr ut sin bostad under delar av året kan heller inte göra avdrag för tjänster som utförs i bostaden under den tid som den är uthyrd. Det går heller inte att göra avdrag för tjänster som utförs hos utflyttade barn.

Mer om gränsdragningen mellan vad som är avdragsgillt och vad som inte är det när det kommer till hushållsnära tjänster finns i denna artikel på Arbetarbladet.