Äntligen skatteavdrag för flyttstädningen!

Tydlig statistik visar att Stockholmarna bara blir fler och fler på grund av urbanisering men det är inte bara människor utanför staden som flyttar in utan flertalet Stockholmare väljer att byta bostad inom länet. Men vad är det som är viktigt att tänka på vid en flytt? 

När man går i flyttankar måste man först och främst överväga om det är rätt läge att sälja sin bostad så att man går med vinst och det gör man enklast genom att hålla sig uppdaterad på bostadsmarknaden. När det kommer till själva flytten är det viktigt att tänka pragmatiskt och att vara organiserad. Ett bra tips kan vara att anlita en seriös firma som hjälper dig att flytta dina tillhörigheter från punkt A till punkt B och det är viktigt är att se över firmans policys angående flyttförsäkringen av dina tillhörigheter. Sätt dig även in i vad som exakt ingår i flytten för att undvika tänkbara missförstånd. Något annat som många glömmer är att man som säljare av ett hus eller lägenhet är skyldig att iordningställa hemmet till den nya ägaren; alltså flyttstäda. Flyttstädning innefattar noggrann städning av hela hemmet vilket även inkluderar in- och utvändig städning av allt som lämnas kvar i bostaden. Något som är skönt att göra är att anlita en professionell flyttstädnings firma och i Stockholm hittar finns http://www.flyttstädningistockholm.nu/ som till punkt och pricka följer mäklarsamfundets rekommendationer gällande flyttstädningar. Flyttstädningar är även klassad som hushållsnära tjänst vilket innebär att RUT-avdraget gäller.

Men vad innebär ett RUT-avdrag?

788186-cleaning-equipmentRUT-avdraget infördes 2007 efter ett förslag från regeringen som vid denna tidpunkt leddes av Fredrik Reinfeldt. Vad många inte vet är att bokstäverna R, U och T i benämningen RUT-avdrag är en akronym för rengöring, underhåll och tvätt. Inom RUT-avdraget ingår så kallade Hushållsnära tjänster vilket är ett samlingsord för alla arbeten som utför i eller i anslutning till det privata hemmet. Exempel på avdragsgilla tjänster är städning, barnpassning, läxhjälp och radonsanering med mera. Avdraget är reglerat av skatteverket och privatpersoner som utnyttjar avdragetmåste skriftligen ansöka om det senast 1 februari nästkommande år efter att tjänsten genomförts. För att tjänsten ska vara avdragsgiltig måste företaget som utfört tjänsten inneha ett F-skattsbevis vilket innebär att företaget själv skattar för kommunalskatt, statlig inkomstskatt och sociala avgifter. RUT-avdraget omfattar 50 % skattereducering av tjänstens totalakostnad och en person som ansöker om RUT-avdrag kan beviljas upp till 50 000 kr per år i skatteavdrag för dessa typer av utförda tjänster. Den vanligaste typen av RUT-avdrag är för städning av hemmet och denna hushållsnära tjänst utnyttjas främst av barnfamiljer och äldre. Den mest debatterade formen av hushållsnära tjänst är rätten till skattereducering för läxhjälp och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven är för ett borttagande av detta som RUT-avdragsgill. Löfven argumenteterar att det snarare är skolans ansvar att tillhandahålla läxhjälp så att alla barn har möjlighet att få hjälp med sina läxor och inte bara de barn vars föräldrar har råd att köpa tjänsten. Vidare kan utläsas av nämnda debatt att åsikterna skiljer sig bland partierna och än så länge är avdraget fortfarande giltigt.