Exempel på rut-tjänster

Det är inte alltid enkelt att dra gränsen mellan de tjänster som berättigar till att utnyttja rut-avdraget och de som inte gör det. Gränsdragningen är dock nödvändig, och det faller oftast på Skatteverkets jurister att avgöra var gränsen ska dras.

Enligt reglerna ska rut-avdraget gälla för arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde. Detta innebär i praktiken att gräsklippning är avdragsgillt, medan rengöring av en pool eller beskärning av träd i trädgården inte är avdragsgillt.

 

Barnpassning och läxhjälp

En fråga som har debatterats en hel del är huruvida läxhjälp i hemmet ska ge möjlighet att utnyttja rut-avdraget. Det går nämligen att få skattereduktion för barnpassning i hemmet, hämtning och lämning i förskola eller skola, och för hämtning och lämning vid fritidsaktiviteter.

Frågan är då: ska även läxhjälp räknas som en form av barnpassning? Och för vilka åldrar? Den som går på gymnasiet har knappast behov av att bli passad. Skatteverket avgjorde frågan i december 2012, och skrev följande i sitt ställningstagande:

 

Från den 1 januari 2013 har förälder eller annan vårdnadshavare, som har underhållsskyldighet för sitt barn, rätt till skattereduktion för arbetskostnad för hjälp med läxor och annat skolarbete för barn som är elev i grundskola och gymnasieskola förutsatt att arbetet utförts i barnets bostad. Kommunal vuxenutbildning omfattas inte av reglerna om skattereduktion för hjälp med läxläsning och annat skolarbete.

 

Matlagning

Rut-avdrag beviljas för matlagning i hemmet, förutsatt att maten lagas på råvaror som finns där. Inköp av råvaror ingår inte i den summa som avdrag tillåts för. Detsamma gäller blandning av drinkar. Detta innebär att catering inte ger rätt till rut-avdrag.

Hemkörning av mat räknas däremot som en transporttjänst, och berättigar inte till rut-avdrag.

Tvätt

För att berättiga till rut-avdrag ska en tjänst utföras i eller i anslutning till köparens bostad. Detta innebär att tvätt av textilier i bostaden, eller i en gemensam tvättstuga, ger rätt till skattereduktion. Det gäller dock inte kemtvätt och andra former av tvätt som utförs utanför bostaden.