Moderaterna vill ha RUT för flytt

Rot- och rut-avdraget har sedan Socialdemokraternas tillträde vid makten varit vida diskuterat efter att man valt att sänka från 50 procent till endast 30 procent i avdrag där taket för rut-avdraget är max 25 000 kronor per år – vilket nu gjort att moderaterna föreslår att man ska införa rut-avdrag även för flytt vilket tidigare inte inkluderats alls i avdraget.

http://www.dreamstime.com/-image22538433

Att anlita en flyttfirma såsom flyttfirman Flyttfirmaistockholm.nu ger inte rätt till rut-avdrag. Men det vill moderaterna nu ändra på vilket man skriver om i en debattartikel i Aftonbladet. I artikeln tar man bland annat upp hur införandet av avdraget faktiskt sänkt utanförskapet på arbetsmarknaden för många utsatta grupper i samhället och att när socialdemokraterna nu vill avskaffa systemet helt och startat med sänkningen så kommer klyftan åter igen att vidgas. Till exempel menar man att regeringen nu höjer trösklarna till arbetsmarknaden genom sina rut- och rot-nedskärningar då såväl kvinnor och utlandsfödda som tidigare gynnats av rut-reformen nu kommer hamna längst ner på listan igen. Istället vill man från moderaternas sida istället utvidga rut till att även täcka flytt genom flytt-rut som man menar ska leda till 1 000 nya årsarbeten. Detta betyder i praktiken att fler skulle kunna anlita flyttfirmor och få avdrag för utläggen vilket till en början skulle kosta samhället omkring runt en halv miljard kronor årligen men att detta på sikt ska komma att bli självfinansierande. Vidare menar moderaterna att flytt-rut även skapar förutsättningar för ökad sysselsättning, ökat nyföretagande och att man även kommer kunna omvandla svart arbete till vitt.

Vad innebär rut-avdraget i dagsläget?

All information som är värd att veta om såväl rut- som rot-avdrag hittas hos Skatteverket. Där tar man bland annat upp vilken typ av arbete som ger rätt till avdraget, vilka kriterier som bör uppfyllas för att ha rätt att använda avdraget som vanliga frågor och svar på området som det kan finnas frågetecken kring. Och än så länge är alltså rut-avdrag för flytt något som inte ingår i avdraget – vilket dock skulle ha många fördelar om man lyssnar till moderaterna. Dock ska man hålla i minnet att det inte enbart är socialdemokraternas motpol moderaterna som uttryckt kritik kring regeringens hantering av rot- och rut. Även remissinstanser som Ekonomistyrningsverket och Ekobrottsmyndigheten har gått ut och varnat om hur en ändring i rot- och rut-avdraget kan komma att skapa fler klyftor i samhället samt ge upphov till fler svartjobb – vilket under moderaternas tid i regering faktiskt minskade markant. Likaså skriver Dagens Industri om hur även Lagrådet kritiserar regeringens formuleringar av då regeringen valt att ta större delen av de exempel på avdragsgilla arbetsuppgifter som funnits tillgängliga tidigare – vilket gjort att avdragsreglerna fått tolkningsproblem. Vad som händer nu återstår dock bara att se – kanske får moderaterna genom sin proposition, och det kan bli spännande!