Rot-avdrag

Rot-avdraget är ruts syskon, som har funnits med längre i bilden och som är mindre politiskt omstritt än rut. Reglerna rörande rot är i stort sett de samma som när det gäller rut, men det finns vissa skillnader. 

Rot står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad, och omfattar olika typer av byggtjänster. Detta medför att den som bor i en hyresrätt inte kan utnyttja rot-avdraget. Istället är det boende i bostadsrätter, ägarlägenheter, småhus och radhus som kan använda avdraget. Precis som när det gäller rutavdraget räknas inte kostnaden för material eller transporter in i den summa som det går att göra avdrag för. Om samma företag både utför arbetet och står för materialet kommer man som köpare bara att få dra av hälften av kostnaden för arbetet. Detta gäller även om den sammanlagda kostnaden blir mindre än 100 000 kronor. Precis som i fallet med rut kan avdrag beviljas på upp till 50 000 kronor.

Det måste vara din bostad

Det går inte att göra avdrag för arbeten som utförs i en bostad innan man har fått tillträde till den. Det går inte heller att göra avdrag för arbeten i en bostad som man har förvärvat av annan anledning än att bo i den, till exempel för att hyra ut. Den som gör avdrag på arbeten på en bostad som hen inte är lagfaren ägare till måste ansöka om lagfart inom tre månader. Det går inte att få skattereduktion för arbete som utförs i en bostad som man arrenderar, och det går inte heller att göra avdrag för arbete som föräldrarna betalar, men som utförs i barnens bostad.

Några exempel

Om det går att göra avdrag för exempelvis en altan beror på upplåtelseformen. Om altanen här till ett fristående hus eller ett radhus medges skattereduktion. Men om altanen hör till en bostadsrätt går det inte att göra avdrag för arbetet. Detsamma gäller byggande av en ny balkong tillhörande en bostadsrätt.