ROT minskade och RUT ökade under 2016

räkna ut, avdrag, skattNya siffror från Skatteverket visar på att färre använde sig utav ROT-avdraget under året som passerat, samtidigt som fler använde sig utav RUT-avdraget. Detta tros bero på de ändringar som skett i båda avdragen.

ROT-avdrag för fönsterbyte är exempel på en bra investering för bostaden där man kan dra av en del av kostnaden för själva arbetet. Trots bra villkor för ROT, så visar siffror på att nyttjande av avdraget har minskat under 2016, men avdraget för hushållsnära tjänster har i sin tur ökat.

”Antalet köpare av rot har minskat med 15 procent. Antalet som utnyttjar rut har fortsatt att öka, förra året gick det upp tio procent”, säger Pia Blank Thörnroos till Expressen.

Ändringar i ROT och RUT ligger bakom

Expressen skriver även att ökningen i RUT-avdraget troligen beror på ändringar i dess omfattning, och under 2016 kunde man alltså också dra av för tjänster relaterade till flytt. Men varför kan ROT-avdraget har minskat under förra året? Det tros bero på att avdraget för arbetskostnaden sänkts från 50 till 30 procent, vilket är en rejäl skillnad. Även det maximala beloppet på RUT- och ROT-arbeten sammanlagt per person och år, har sänkts till 50 00 kronor. Totalt betalades det ut cirka 15 miljarder kronor i ROT- och RUT-avdrag under 2016, vilket också är en total minskning på 8,3 miljarder kronor jämför med året innan. Under 2016 var det ungefär en miljon personer som fick ROT-avdrag, och totalt 11,2 miljarder kronor delades ut. Ungefär 730 00 personer använde sig utav RUT-avdraget och en summa på 3,7 miljarder delades ut avdragsgiltigt, detta enligt siffror från Skatteverket. Det är många som passat på att använda RUT vid byte av bostad, men ändå ligger ROT högre i totalsumma eftersom det fortfarande är fler som använder avdraget vid renovering av sin bostad.