RUT-avdragets villkor

Svenska pengar headerVisst är det fantastiskt att man kan använda RUT avdraget för att finansiera sina hushållsnära tjänster – men vad betyder det egentligen ”hushållsnära tjänst” och vilken typ av krav måste man uppfylla för att vara berättigad avdraget? Det är vad vi avser svara på i denna artikel.

En hushållsnära tjänst är arbete som utförs i en bostad och kan vara allt från barnpassning till uppsättning av gardiner. Med andra ord är en hushållsnära tjänst något som tillför något inom hemmets väggar. Så om du till exempel anlitar flyttstäd i Malmö så kan du använda RUT avdraget till att endast betala hälften av kostnaden för denna städhjälp med upp till 50 000 kronor per år. Men se upp – i och med regeringsskiftet detta år så kan reglerna för vad som är avdragsgill komma att ändras!

Ny regering ger nya bud

I och med att vi gått från blå till röd regering nu så kan flera av reglerna komma att ändras om vilken typ av tjänst som ska räknas med i RUT avdraget. Och den tjänst som redan drabbats av förändring och skapat mest rubriker är tjänsten gällande läxhjälp, även kallad läxrut. Till exempel så skriver DI i en artikel att läxrutet kommer upphöra att vara avdragsgill vilket kommer att införas redan år 2015. Likaså kommer även skattereduceringen att minska. I till exempel Gefle Dagblad står att läsa om hur en halvering av det nuvarande RUT avdraget upprör runt om i landet, vilket du kan läsa mer om genom att klicka här. För du har väl inte missat att den nya regeringen både plockar bort tidigare avdragsgilla tjänster och dessutom halverar maxbeloppet från 50 000 till 25 000 kronor per år?

Villkor för RUT

Oavsett vilken typ av hushållsnära tjänst man än vill ha så har Skatteverket speciella villkor som köparen måste rätta sig efter för att vara berättigad att få denna typ av skattereducering:

  • Obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret
  • Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets avslut
  • Betalat för det utförda RUT arbetet

Och dessa regler är ju glasklara, eller?

För att tala klarspråk innebär dessa villkor kortfattat att:
1. Du som beställare av den hushållsnära tjänsten betalar skatt för alla dina inkomster i Sverige, oavsett om dina intäkter kommer från Sverige eller utlandet. Vilket med andra ord innebär att du följer inkomstskattelagen och är folkbokförd i landet samt har starka anknytningar här även om du är bosatt i utlandet under en period.
2. Att vara fyllda 18 år innebär att man är myndig och nu övergår ansvaret för dig och ditt liv från dina föräldrar till dig, du är med andra ord vuxen nu. Och som vuxen har du rätt att ansöka om skattereducering i form av RUT avdrag.
3. Du kan inte få en skattereducering för ett utfört arbete som du inte betalat för. Det är först när du betalat för RUT tjänsten som du kan få RUT avdrag.

skatteverket